ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογή για τον υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα

καθώς και της ημέρας που πέφτουν τα Χριστούγεννα

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

Εφαρμογή για τον υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 


Εφαρμογή για τη συγγραφή ψευδοκώδικα

 

ΓΛΩΣΣΑ