ΆΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ

Να γίνει πρόγραμμα που διαβάζει τα 5 ονόματα των μαθητών της Γ' τάξης και τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα.
Κατόπιν αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα 5χ3 το στην πρωτη στήλη το βαθμό του πρώτου τετραμήνου
και στη δεύτερη στήλη το βαθμό του δευτέρου τετραμήνου (οι βαθμοί δίνονται από το πληκτρολόγιο )

Κατόπιν υπολογίζει στην τρίτη στήλη το μέσο όρο των τετραμήνων.
Τέλος ταξινομεί τους πίνακες με βάση το μέσο όρο σε φθίνουσα σειρά και τους εμφανίζει.

 


Δείτε εδώ την προτεινόμενη λύση

 

ΑΕΠΠ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ.pdf (80,7 kB)


ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.pdf (36,7 kB)

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ι.pdf (46,9 kB)

 

Merge.ppt (198,5 kB)


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.ppt (382,5 kB)


Παρουσίαση λύσης Θ3_2006.ppt (933 kB)


ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.ppt (550 kB)


ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.ppt (532 kB)

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ ΣΕ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.pdf (178791)
 

Οι  παρουσιάσεις των λύσεων των ασκήσεων είναι έργο του δημιουργού του ιστοχώρου

και μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα είτε στο διαδίκτυο είτε σε

έντυπη μορφή υποστηρίζοντας το μάθημα της Α.Ε.Π.Π.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 


 

Και τώρα η παραπάνω άσκηση ελάχιστα διαφορετική στην εκφώνηση αλλά με μεγάλη διαφορά στη λύση

(θα έχουμε εντελώς διαφορετικό έλεγχο εγκυρότητας )

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ